EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning
 

Utbildning

 

Vi har möjlighet att organisera och genomföra utbildningar anpassade efter organisationers behov. Vi jobbar inte med färdiga lösningar på utbildningar utan anpassar det till det aktuella sammanhanget.

Kontakta oss för vidare information om organisationsanpassad utbildning.  

För ledarprogram etc se Action Learning

 

För mer information om utbildning hänvisas till

 

www.evafrisk.se