EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»»Psykoterapi
»Handledning
»Konsultation
»Utbildning
»Organisation
»Coaching
»Action Learning
»Kontakta oss

»Startsidan

Psykoterapi

- Krissamtal
- Samtal för personlig utveckling och psykoterapi
- Utveckling i relationer
 

Mottagningen finns på Järntorget 4 i Göteborg. Tar emot för samtal med barn,ungdomar,vuxna, par och familjer.

Oftast inleds kontakten med avtal om ett till tre samtal för att därefter komma överens om vad som är lämpligast i den aktuella situationen.

Min grund har jag inom den psykodynamiska teorin vars ständiga utveckling jag följer på olika sätt.  Jag har även utbildning inom den systemiska och den kognitiva teorin( grundutbildning i KBT)

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut står jag under tillsyn av Socialstyrelsen .Om någon skulle vara missnöjd med min insats kan detta anmälas till Socialstyrelsens ansvarsnämnd. Som behandlare går jag in under de regler som gäller i Hälso- och Sjukvårdslagen. Omfattas också av Sekretesslagstiftningen

Jag är medlem i:
Sveriges Psykologförbund/Psykologföretagarna
Barn- och Ungdomspsykoterpi förening Göteborg (sekreterare)
www.enigma.se/vastbupt/
IARPP som är ett internationellt nätverk för människor intresserade av relationellt förhållningssätt i behandlingsarbete och handledning.http://www.iarpp.org