EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations-
och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Psykoterapi
»Handledning
»Konsultation
»Utbildning
»»Organisation
»Coaching
»Action Learning
 
 


Organisationsutveckling

Vi kan bistå med konsultation och utvecklingsarbete på olika nivåer:

 

Organisationsnivå

Program för medarbetare och ledare med ett brett engagemang. Uppföljning med hjälp av

kvalitets- och personalbokslut. 
 

Gruppnivå           

Stöd till grupper som befinner sig i ett

förändringsskede eller vill ha hjälp med svårigheter i form av konflikter etc.

 

Individnivå         

Stöd och samtalspartner till individer i en organisation med hjälp av ett coachande förhållningssätt.

                                       

Vid arbete på olika nivåer vill vi möta människor i deras egen situation och anpassa arbetssättet därefter. Det systemiska tänkandet innebär att stödja individer och grupper i deras sökande efter mening och sammanhang och ta tillvara på de resurser och det engagemang som finns hos varje medarbetare. Detta gör vi bland annat med Coaching och Action Learning