EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»
 
Tillbaka


Action Learning

Ledarprogram för mellanchefer  

 

Förberedelse – design – genomförande:


Programmet ska givetvis skräddarsys enligt uppdragsgivarens önskemål. Utgångspunkten är det erfarenhetsbaserade lärandet både när det gäller det egna ansvarsområdet samt utforskandet av den egna organisationen och omvärlden.

Kursledningens uppgift är att tillhandahålla en struktur för detta och att göra teoretiska kopplingar till det praktiska arbetet.

En viktig förutsättning att lyckas är det engagemang som krävs både från företagsledning och medarbetare samt en medvetenhet om den påverkan på hela organisationen som programmet kommer att ge.

Programidé

 

Gemensamt arbete 5 moduler x 3 dagar

- Reflektion

- Coachande/konsultativt förhållningssätt

- Lärande samtal

- Konflikthantering

- Planering av arbetet mellan modulerna.

 

Arbete mellan modulerna

- Utforska egen org och omvärlden

- Projektarbete

- Konsultations/nätverksgrupper.

 

Företags/förvaltningsledningens roll

- Uppdragsformulering/projektbeställning

- Programledning

- Samtalspartner

- Aktiv medverkan i programmet.

 

Medarbetarnas roll

- Medverka i det praktiska arbetet på 

  hemmaplan.

 

Vid programmets slut bör det träffas överenskommelse om lämpliga förmer för uppföljning