EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


Konsultation


Konsultation kan handla om en låsning, konflikt eller frågeställning som det kan behövas en extern konsultation för att komma vidare med.

Ibland kan det vara tillräckligt med en enstaka konsultation, för att komma vidare i sitt arbete, sitt liv eller sin situation.

Konsultation utgör en kortare och mer riktad insats än till exempel handledning men kan i sin tur leda till ytterligare överrenskommelser. 

Konsultation kan tillämpas med individer, grupper och organisationer.

 

I samband med att insatsen efterfrågas görs en överenskommelse om lämpligaste tillvägagångssätt.