EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Psykoterapi
»Handledning
»Konsultation
»Utbildning
»Organisation
»Coaching
»Action Learning
»Kontakta oss
»Startsidan
 
 
 
 
 
 
 
Mail login


EHF konsult erbjuder dig och / eller din organisation ett professionellt engagemang i frågor om utveckling och förändring.

Vår samlade kunskap och långa erfarenhet erbjuder  möjlighet att se både individ och organisation som en helhet där alla delar bidrar till utveckling. Vi jobbar på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Organisationsnivå
Gruppnivå
Individnivå

Ännu mer om Eva

Ännu mer om Harald