EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Psykoterapi

»Handledning
»Konsultation
»Utbildning
»Organisation
»»Coaching
»Action Learning
»
Kontakta oss
»Startsidan


Coaching 
 

Coaching handlar om att uppnå resultat genom en stödjande relation mellan coachen och den coachade. Det bygger på relationen och den ömsesidiga överenskommelsen mellan två jämlika.

Den coachade söker kunskap, inte från coachen , utan i sig själv med stöd och stimulans från coachen.

Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter. Det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra lära sig själva. Modellen bygger på att den coachade är kreativ, resursstark och har en helhetssyn på sitt liv.

Agendan kommer från den coachade. Det är viktigt att skapa en coachande miljö som bygger på förtroende, tillit, trovärdighet och utrymme.

I följande situationer kan det vara aktuellt med coaching

-     Utveckla det personliga ledarskapet

-     Träna särskilda färdigheter som att tala inför grupp, göra sin röst hörd etc

-     Få en samtalspartner i vägvalsfrågor som har betydelse för framtiden

-     Individuell form för utveckling och lärande

-     Dialog under förändringsprocesser och nya utmaningar

Grunden för att arbeta med coaching ligger i det systemiska tänkandet som vi båda har i vår utbildning. Det handlar framförallt om att kunna ställa så kallade öppna frågor som ger den coachade möjlighet att använda egna resurser i sitt sammanhang.