EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»
 
Tillbaka


Action learning i din organisation:

Utbildningen vänder sig till chefer, stabspersoner, internkonsulter, processledare m.fl. som vill lära sig hur man formar och genomför aktionslärande program som omfattar både ledare och medarbetare.

Under programmet får deltagarna själva utforma ett program för sin organisation. Vi samlas vid ett antal schemalagda tillfällen för att lära av varandra och mellan dessa tillfällen sker arbete på hemmaplan.

Förberedelse – design – genomförande:

Gemensamt arbete:   

5 moduler x 3 dagar

Däremellan praktiskt arbete på hemmaplan, konsultationsgrupper m.m.

Detaljutformning av programmet sker tillsammans med deltagarna med ledning av t ex följande områden:

Förberedelse
Uppdragsformulering
Förankringsprocessen
Affärsplan/budget, uppföljning
Värderingar, vision
Hela kunskapsbasen
Program design
Aktiviteter
Finansiering

Målet är att varje deltagare ska planera och börja genomföra ett program