EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations -
och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Psykoterapi

»Handledning
»Konsultation
»Utbildning
»Organisation
»Coaching
»»Action Learning
»
Kontakta oss

»StartsidanAction Learning


Action learning (erfarenhetsbaserat lärande) är ett begrepp som ofta används i olika utvecklingsprogram, framförallt för ledare. För organisationer finns det stora möjligheter till förbättrad kvalitet och ekonomi om man ger begreppet en vid tolkning och inte ser det som ännu ett i raden av instrument och verktyg.

 

Samspelet i organsationen bygger på processer där:

Erfarenheten ger upphov till ett

lärande som genom reflektion ges

mening och sätts in i ett sammanhang

Nya perspektiv öppnar sig och vi kan

göra det möjligt att

skaffa ny erfarenhet


Harald har stor erfarenhet av action learning inriktade program för ledarutveckling och organisationsutveckling. Han har även skrivit en uppsats om ämnet som heter  Action Learning för ledare och medarbetareLäs mer om hur du kan använda A.L i din egan organisation samt om ledarprogrammet genom att följa länkarna:

 

» Läs mer om Action Learning här

» Action learning i din organisation

» Action Learning-Ledarprogram för mellanchefer

 

 

 

 

 

 

 

 
»
 Läs mer om Action Learning här

 

» Action learning i din organisation
 

» Action Learning-Ledarprogram för mellanchefer